ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
NĚMEČEK

O NÁS

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby svým klientům již od roku 1999. Snažíme se vždy o individuální přístup, který co nejpřesněji vyhoví zadání klienta a bude dostatečně eliminovat jeho rizika. Pracujeme v týmu, abychom mohli včas a v potřebném rozsahu reagovat na aktuální požadavky. Jsme připraveni poskytnout Vám vyhovující právní řešení.

Mgr. Radim Němeček,
advokát

nemecek@aknemecek.cz
V roce 1992 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, v roce 1998 složil advokátní zkoušky a od této doby vykonává advokátní praxi v rozsahu základních právních odvětví, zejména v oblasti obchodního a občanského práva, smluvních závazkových vztahů a práva obchodních společností. Hovoří anglicky a částečně rusky.

Mgr. Natálie Stuchlíková,
advokátní koncipientka

stuchlikova@aknemecek.cz
V roce 2023 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Během studia se zúčastnila odborné stáže u Probační a mediační služby a jeden rok pracovala také v pojišťovně. V naší kanceláři působí od září 2023 na pozici advokátní koncipientky. Hovoří anglicky a částečně německy.

Irena Ondroušková,
asistentka

sekretariat@aknemecek.cz

Obchodní právo

Sepisování obchodních smluv včetně smluv s mezinárodním prvkem, zakládání a změny obchodních společností, převody podílů, převody akcií, sepis podkladů pro likvidaci společností a výmaz z obchodního rejstříku, licenční smlouvy, smlouvy o úvěru, zajištění a utvrzení dluhů, vymáhání pohledávek až do stádia exekučního řízení apod.

Občanské právo

Převody nemovitostí včetně bytů a nebytových prostor, zástavní smlouvy, věcná břemena, nájemní i pachtovní smlouvy, smlouvy o zápůjčce, darovací smlouvy, nájmy bytů, majetková vypořádání apod.

Trestní právo

Obhajoba v trestním řízení, v řízení v trestních věcech mladistvých, zastupování poškozených apod.

Insolvence

Sepisování insolvenčních návrhů, přihlášky pohledávek, sledování insolvenčního rejstříku, oddlužení – tzv. osobní bankroty apod.

Zastupování před soudy a správními orgány

Obchodní spory, občanskoprávní řízení, žaloby proti rozhodnutí správního orgánu, kasační stížnosti apod.

Obchodní právo

Sepisování obchodních smluv včetně smluv s mezinárodním prvkem, zakládání a změny obchodních společností, převody podílů, převody akcií, sepis podkladů pro likvidaci společností a výmaz z obchodního rejstříku, licenční smlouvy, smlouvy o úvěru, zajištění a utvrzení dluhů, vymáhání pohledávek až do stádia exekučního řízení apod.

Občanské právo

Převody nemovitostí včetně bytů a nebytových prostor, zástavní smlouvy, věcná břemena, nájemní i pachtovní smlouvy, smlouvy o zápůjčce, darovací smlouvy, nájmy bytů, majetková vypořádání apod.

Trestní právo

Obhajoba v trestním řízení, v řízení v trestních věcech mladistvých, zastupování poškozených apod.

Insolvence

Sepisování insolvenčních návrhů, přihlášky pohledávek, sledování insolvenčního rejstříku, oddlužení – tzv. osobní bankroty apod.

Zastupování před soudy a správními orgány

Obchodní spory, občanskoprávní řízení, žaloby proti rozhodnutí správního orgánu, kasační stížnosti apod.

Praktické informace

Cena je dohodnuta v závislosti na druhu požadovaných právních služeb, jinak platí vyhláška č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif). Obvykle se hradí záloha, která se po vyčerpání doplňuje. Kancelář je plátcem DPH. Sdělení pro spotřebitele: Česká advokátní komora byla s odkazem na zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a klientem spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb. Webové stránky České advokátní komory: www.cak.cz

Mgr. Radim Němeček,
advokát

IČO: 66243556
DIČ: CZ6910034615

Kollárova 447
686 01 Uherské Hradiště

telefon: +420 572 554 155
e-mail: sekretariat@aknemecek.cz
ID datové schránky: bp9gsfa